Wyatt, Thomas @ Llantarnam Abbey (Lantarnam Abbey)